DORADZTWOSZKOLENIA13
NASI PARTNERZY

GOŚCIMY
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Statystyka
Odsłon : 1086707
DzisiajDzisiaj286
TygodniowoTygodniowo1511
MiesięcznieMiesięcznie11749

Spotkanie z wronieckimi laureatkami konkursu na NALEWKĘ Z PUSZCZY NOTECKIEJ 2014.

W sobotnie południe 24 stycznia 2015r. w redakcji gazety ‘WRONIECKI BAZAR” odbyło się spotkanie z wronieckimi laureatkami konkursu na NALEWKĘ Z PUSZCZY NOTECKIEJ 2014.

Przypomnijmy że rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 stycznia 2014r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. W konkursie wzięło udział 12 osób , natomiast dostarczono aż 57 nalewek.

Kapituła w składzie : Zbigniew Sierszuła -Przewodniczący oraz  Wojciech Lewandowski  i  Łakomiec Janusz – Członkowie Kapituły uhonorowali aż 3 nalewki z  gminy Wronki są to :

Pani JANKOWSKA ALEKSANDRA z Chojna gm.Wronki za nalewkę miętową - II Miejsce , oraz wyróżnienie za nalewkę z pędów sosny.

Pani KRYGIER KAROLINA ze Stróżek gm.Wronki za nalewkę z liści i owoców wiśni. - III Miejsce .

Pani Karolina Krygier nie mogła przybyć na ogłoszenie wyników do Chalina , stąd też propozycja Pani Grażyny Kaźmierczak - Redaktor Naczelnej Wronieckiego Bazaru aby zorganizować spotkanie.

Podczas spotkania Panie opowiedziały o swojej pasji robienia nalewek , ale to nie jedyne ich talenty bowiem Pani Aleksandra specjalizuje się w konfiturach a Pani Karolina uwielbia piec ciasta i gotować.

Dziękujemy redakcji za propagowanie naszego konkursu oraz działalności Lokalnej Grupy działania “Puszcza Notecka”

(fotografie : Wroniecki Bazar – Marcin Kaczmarek)

Poleć
 

Przygotowujemy się do nowego rozdania środków.

 PROW 2014-2020 - konkurencyjność, rozwój terenów wiejskich i ekologia

Ministerstwo rolnictwa przygotowało broszurę informującą o wsparciu z PROW 2014-2020. Komisja Europejska 12 grudnia 2014 r. zatwierdziła polską wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Dokument opisujący ten Program liczy ponad 700 stron i zawiera bardzo szczegółowe i rozbudowane informacje na temat każdego z rodzajów dostępnej pomocy. Korzystanie z tak obszernego opracowania, przy analizowaniu możliwości ubiegania się o pomoc w ramach PROW 2014 - 2020, byłoby dość trudne i czasochłonne, dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało dla zainteresowanych uzyskaniem wsparcia specjalną broszurę opisującą w skróconej formie rodzaje pomocy z jakiej będzie można korzystać w ramach tego Programu. Broszura zostanie wydrukowana m.in. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jeszcze w styczniu będzie dostępna m.in. w palcówkach Agencji. Już teraz natomiast zapraszamy do zapoznania się z jej treścią za pośrednictwem naszego portalu internetowego. Przy promowaniu nowego PROW, Agencja będzie korzystała również z usług radia, telewizji oraz prasy. W ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska będzie miała do wykorzystania w sumie 42,4 mld euro, z czego budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 wynosi 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe). Najważniejszym zadaniem PROW 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian strukturalnych i inwestycyjnych na terenach wiejskich, jest w obecnej perspektywie zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Na ten cel przewidziano aż ok. 1/3 jego budżetu. Te środki mają wzmocnić współpracę pomiędzy rolnikami, firmami przetwórczymi i strefą handlu, by stworzyć współodpowiedzialność za kształtowanie rynku żywnościowego w Polsce i Europie oraz pozwolić na lepsze odczytywanie potrzeb konsumentów. Wspierać też będą bezpośrednie sprzedawanie żywności przez rolników. Prawie 20 proc. środków z nowego PROW ma trafić do gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, która nie szkodzi środowisku naturalnemu oraz klimatowi. Innym ważnym zadaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest wspomaganie rozwoju terenów wiejskich i podniesienie atrakcyjności gospodarczej tych obszarów. Mają temu służyć m.in. pieniądze na rozwój usług, nie tylko rolniczych, a także produkcji, przy czym dofinansowanie będzie możliwe, jeśli inwestycje nie będą szkodzić środowisku naturalnemu i klimatowi. Zakres nowego PROW jest podobny do znanego już z PROW 2007- 2013, ale została nieco zmieniona jego konstrukcja. Jest teraz mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość skorzystania równolegle z różnych "poddziałań". Przewidziano 25 form wsparcia, w tym kontynuację pomocy z poprzednich lat. Zwraca uwagę zmodyfikowanie wsparcia z bardzo popularnego działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Teraz wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju inwestycji. Najwięcej pieniędzy będzie można dostać na rozwój produkcji prosiąt, bo aż do 900 tys. zł. Na inne inwestycje związane z produkcją zwierzęcą - wsparcie wyniesie do 500 tys. zł., a na pozostałe przedsięwzięcia czy zakupy w gospodarstwie będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł. Nadal będą promowani młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, będą mogli liczyć na "premie" na start - wynoszące 100 tys. zł, ale teraz wypłata nastąpi w dwóch etapach: najpierw 80 proc., a po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków - pozostałe 20 proc. Zupełnie nowym wsparciem w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Będą one mogły dostać 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości, a kiedy zwiększą swoją rentowność będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

(źródło : facebook - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

W biurze mamy jeszcze kilka tych broszur , postaramy się zorganizować w najbliższym czasie więcej.

polecamy stronę internetową http://www.arimr.gov.pl/

Poleć
 

Spotkanie Lokalnych Liderów z obszaru LGD Puszcza Notecka.

W dniu 9 stycznia 2014. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” zorganizowała spotkanie którego celem było przygotowanie się do okresu programowania 2014-2020.
Na wstępie Prezes Jacek Kaczmarek w imieniu Zarządu złożył gratulacje z okazji wyborów włodarzom gmin, starostw oraz radnym Sejmiku.
Spotkanie odbywało się w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Swietliki” w Sierakowie – obecnych przywitał Witold Maciołek Burmistrz Sierakowa przybliżając zebranym cel i zakres działalności placówki .
Prezentację roli Sejmiku Województwa we współpracy z lokalnymi władzami oraz zadań tych instytucji w najbliższym czasie przedstawił Krzysztof Paszyk Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Z ramienia Sejmiku w spotkaniu uczestniczył również Zbigniew Ajchler Radny Sejmiku.
PROW na lata 2014-2020 omówił Marek Czaplicki Z-c Dyrektora Departamentu PROW przy Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim.
Prezes Jacek Kaczmarek oraz Wiceprezes Irena Wojciechowska przedstawili realizację wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w roku 2014.
Podsumowania 7 naborów wniosków na przestrzeni lat 2009-2014 dokonał Józef Kubanek Przewodniczący Rady ds. Oceny i Wyboru Operacji.
Z ramienia Centrum Doradztwa Rolniczego Grzegorz Cetner przekazał informacje nt. tworzenia krok po kroku Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020.
Wszyscy zgodnie stwierdzili iż z uwagi na priorytet jakim dla naszego dalszego działania jest skuteczne przygotowanie się do pisania Lokalnej Strategii Rozwoju gminy do 20 stycznia 2015 podadzą swoich przedstawicieli do Zespołu ds. opracowania nowej strategii. 
W spotkaniu szkoleniowym udział wzięli wszyscy włodarze 8 gmin partnerskich oprócz Burmistrza Miasta Obrzycko ( nieobecny z powodu innych pilnych spraw). Obecni byli starosta Międzychodzki – Julian Mazurek oraz Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz.
Udział wzięła Komisja Rewizyjna oraz Prezydium rady ds. oceny i wyboru operacji. Z powodu pilnego wyjazdu do Warszawy na spotkanie nie mógł przybyć Rafał Klimek Z-ca Dyrektora ARiMR .
Spotkanie to otwarło prace nad okresem programowania 2014 – 2020.
Miłą niespodzianką były upominki które przekazali włodarze gmin i starostw dla obecnych.
W prowadzeniu obrad nie przeszkodziło nam nawet wyłączenie prądu, prace kontynuowaliśmy przy świecach.

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Panu Krzysztofowi Grabowskiemu za pomoc przy realizacji tego wydarzenia.

Dziękujemy za przygotowanie wspaniałego poczęstunku z lokalnych produktów Pani Dagmarze i Czesławowi Kołek z "Chaty Zbójców".

Dziękuję wszystkim którzy wsparli moje działanie w organizacji tego wydarzenia – pozostaję z poważaniem Irena Wojciechowska

Prezentacja Perspektywy finansowe PROW na lata 2014-2020

alt - pobierz prezentację

       

Poleć
 

Konkurs w ramach programu "Mój Rynek"

Rosnące zainteresowanie produktami wytwarzanymi metodami naturalnymi, z wykorzystaniem regionalnie występujących surowców spowodowało aktywne działania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspomagające producentów żywności w zakresie promocji, wspierania, zwiększania rozpoznawalności i dostępności ich produktów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje ogłoszenie konkursu, którego celem będzie wyłonienie najlepszego produktu lokalnego przeznaczonego do spożycia, sprzedawanego na targowiskach, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu „Mój Rynek”. W wyniku konkursu nagrodzone zostaną produkty, których surowiec, metoda upraw czy chowu oraz sposób przetwarzania jest silnie związany z ludźmi, środowiskiem oraz przyrodą danego regionu. Zapraszamy Państwa do rozważenie możliwości uczestnictwa w konkursie.

Dokument pt.: „Założenia do konkursu na najlepszy produkt lokalny oferowany na targowiskach uczestniczących w programie Mój Rynek” - plik do pobrania.

Uprzejmie informujemy również, że będziemy Państwa na bieżąco informować o założeniach konkursowych na stronie internetowej.

Poleć
 

Biuletyn KSOW


 

http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/Biuletyn/Biuletyn_4_2014_4.pdf

Poleć
 

Kongres Innowacyjny Młody Rolnik

alt

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza młodych rolników, studentów kierunków rolniczych, uczniów szkół rolniczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, samorządowców oraz przedstawicieli Lokalnych Grup Działania do udziału w kongresie Innowacyjny Młody Rolnik, organizowanym w każdym z województw (szczegółowe informacje - pobierz). Projekt jest realizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015.

Program Kongresów:

  • Wspólna Polityka Rolna i PROW 2014-2020. Działania dla młodych rolników i nie tylko
  • Prezentacja programu BIOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • Innowacje w rolnictwie: broker innowacji, klastry technologiczne
  • Współpraca młodych rolników w ramach krajowych i europejskich organizacji zrzeszających,
    rola i znaczenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
  • Sprzedaż bezpośrednia, Promocja Polskiej Żywności, Wprowadzanie nowych technologii produkcji
    z zachowaniem ochrony zasobów naturalnych
  • Czego potrzebują młodzi rolnicy w Polsce? Dyskusja.

Więcej informacji na stronie: www.zmw.pl,
oraz pod numerem telefonu (22) 826 11 68  mail. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Terminy i miejsca kongresów  - pobierz

Poleć
 

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Dzisiaj jest: Czwartek
29 Stycznia 2015
Imieniny obchodzą
Franciszek Salezy, Gilda, Hanna,
Walerian, Waleriana, Waleriusz,
Zdzisław

Do końca roku zostało 337 dni.
Zodiak: Wodnik