DORADZTWOSZKOLENIA13
NASI PARTNERZY

GOŚCIMY
Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 
Statystyka
Odsłon : 990592
DzisiajDzisiaj24
TygodniowoTygodniowo1509
MiesięcznieMiesięcznie8693

Podziękowania

Miło nam poinformować że w dniu dzisiejszym do naszego biura wpłynęły dwa podziękowania

   

pozdrawiam Biuro LGD Puszcza Notecka

Poleć
 

Posiedzenie RADY NAUKOWO-SPOŁECZNEJ LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO "Puszcza Notecka" powołanej Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

.." Przyszłość leśnictwa zależeć będzie od społecznego uznania, od wyników dyskusji ze społeczeństwem, a nie od samych leśników.." ( G.Oesten) tym cytatem podsumowano posiedzenie RADY NAUKOWO-SPOŁECZNEJ LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO "Puszcza Notecka" powołanej Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Posiedzenie odbyło się w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycko.

Mam zaszczyt i honor pracować w tej Radzie jako Zastępczyni Przewodniczącego , Przewodniczy Radzie Pan dr Włodzimierz Łęcki wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu były Senator i Wojewoda Poznański, sekretarzem został wybrany ponownie Pan Władysław Kusiak - redaktor naczelny "Przeglądu Leśnego" , wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego, Członkowie 5 osobowego zespołu to Pan Tadeusz Mizera - starszy wykładowca Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu , sekretarz Komitetu Ochrony Orłów oraz Pan Paweł M. Owsianny - zastępca dyrektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile.

Dziękuje za zaufanie i powierzenie mi tak odpowiedzialnej misji w Radzie.

Do naszych zadań należało będzie m.in. Opiniowanie projektów i planówurzadenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej, projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych, tematyki badań naukowych, działalności edukacyjnej, wydawanie opinii w sprawach LKP "Puszcza Notecka" czy turystycznego udostępniania terenów.
Podczas Pierwszego posiedzenia w kadencji czerwiec 2014 - maj 2019 zaproponowaliśmy wydanie informatora/przewodnika po Leśnym Kompleksie Puszczy Noteckiej.

pozostaje z poważaniem Irena Wojciechowska

Poleć
 

Nasz udział w Dożynkach Prezydenckich to sukces!! Dożynki Prezydenckie w Spale 20-21.09.2014


Stoisko Wielkopolski wyróżniało się nie tylko wielkością ale tradycyjną wielkopolską gościnnością. Przed dwa dni częstowaliśmy gości tradycyjnymi wyrobami wędliniarskimi (m.in.kiełbasy,szynki, kaszanka, salceson, wątrobianka) ,powidłami z Mniszek, smalcem, chlebem, ciastami, nalewkami, sokami oraz pysznymi przetworami z Międzychodu. Firma Międzychód pierwszego dnia częstowała wszystkich fasolka po bretońsku , a drugiego dnia flakami. Przygotowano dania w ogromnym kotle który stał na zewnątrz stoiska. Firma Międzychód przygotowała tez ogródek gdzie goście mogli pod parasolami komfortowo zjeść poczęstunek. Drugiego dnia przyjechał na stoisko Pan Dyrektor Generalny Firmy Międzychód Robert Gąsiorek.

  

Na naszym stoisku z ramienia władz Urzędu marszałkowskiego obecni byli: Marszałkowie: Tomasz Bugajski oraz Krzysztof Grabowski, Dyrektor Departamentu PROW Emilia Dunal. Z ramienia LGD Puszcza Notecka - Wiceprezes Irena Wojciechowska, specjalista ds. wdrażania LSR Łukasz Klapczyński, rzeźbiarz Eugeniusz Tacik z Binina gm. Ostroróg, Gabriela Kabacińska wraz z Mażoretkami Miraż z Wronek.

Pierwszego dnia nasz zespół prowadził w strefie dla dzieci animacje: “Odblaskowa Wielkopolska” – noś odblaski – świeć przykładem - edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa do udziału w akcji zaprosilismy dzieci i rodziców – podczas krótkich prelekcji rozdaliśmy opaski odblaskowe z powiatu Międzychodzkiego i gm. Międzychód, następną atrakcją było memory LGD,puzzle z Wronek,kolorowani z Wronek i zgadywanki z nagrodami, ( animatorzy Łukasz Klapczyński i Irena Wojciechowska ubrani w kamizelki odblaskowe ). Atrakcja była wizyta Pani Prezydentowej i zaprezentowanie się Mażoretek Miraż z Wronek. 


Mażoretki Miraż zrobiły wielka furorę występami przed stoiskiem oraz na scenach Dożynek. Nie zabrakło akcentu na flagach : Urzędu Marszałkowskiego, Puszczy Noteckie, Wronek , Międzychodu oraz naszych Liderek "Puszcza Notecka Seniority". Dziękuję bardzo za ogromne zaangażowanie Panu Dyrektorowi Robertowi Gąsiorkowi, Pani Gabrieli Kabacińskiej wraz z zespołem i rodzicami, Panu Eugeniuszowi Tacikowi, oraz Panu Łukaszowi Klapczyńskiemu. 
Drugiego dnia nasze stoisko odwiedziła Para Prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy, Pan Minister Marek Sawicki Pan Senator Ireneusz Niewiarowski, Minister Kancelarii Prezydenta RP dr Andrzej Hałasiewicz i wiele innych osobistości.


Dziękuję naszym dostawcom produktów : CERIP Mniszki z Panem Jackiem Kaczmarkiem Dyrektorem i naszym Prezesem w jednej osobie, Ani Kwiateckiej z Piekarni na ul. Zwycięzców z Wronek, Firmie Piotrex Pana Piotra Sroki z Wronek za wspaniałe wędliny, oraz Noteckim Miodom z Biezdrowa. Szczególne podziękowania za ogromne "korbole" oraz ciasteczka dyniowe i dekoracje dla Pani Doroty Mamet wraz z zespołem z Klubu Integracji Społecznej Międzychód.
Ogromne podziękowanie kieruję do władz gmin, powiatów oraz pracowników tych jednostek. Gmine Wronki za przekazanie miodów które przekazaliśmy najważniejszym gościom na stoisku oraz gadżetów i folderów promocyjnych, gminie Międzychód, Chrzypsko Wielkie, Sieraków, Ostroróg. Panu Staroście Julianowi Mazurkowi oraz Tadeuszowi Wienke z promocji za gadżety odblaskowe oraz ogromne ilości materiałów reklamowych.


Nasz udział w Dożynkach Prezydenckich nie byłby możliwy bez pomocy Was wszystkich których wymieniłam i tych którzy pomagali i nie wymieniłam ich - pozostaję z poważaniem i wdzięcznością ; Irena Wojciechowska 


Zarząd dziękuje wszystkim którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Szczególnie za możliwość uczestniczenia w tym prestiżowym wydarzeniu dziękujemy władzom Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Pani Dyrektor Emilii Dunal oraz Joannie Waligóra - odpowiedzialnej za całe przedsięwzięcie.

Poleć
 

Wybór projektów do dofinansowania w VII naborze wniosków

Podczas posiedzenia Rady ds. oceny i wyboru operacji w dniu 23 września 2014 r. dokonano wyboru wniosków do dofinansowania.

Posiedzenie miało charakter wyjazdowy, odbyło się w Raduszu Miasta i Gminy Wronki gdzie powitał nas Burmistrz Mirosław Wieczór przedstawiając osiągnięcia gminy w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej.

Wpłynęło jedno odwołanie od decyzji Rady – odwołanie złożył Pan Krzysztof Banach. Zgodnie z regulaminem, Radni ponownie ocenili wniosek pt: Rozwój bazy turystycznej i edukacyjnej w Chrzypsku Wielkim złożony przez  Pana Krzysztofa Banacha .

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową operacji wybranych i operacji niewybranych do dofinansowania. 26 września 2014r. dokumentacja konkursowa została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu PROW. Dalsze procedowanie podejmuje Urząd Marszałkowski Departament PROW w Poznaniu.

Życząc Państwu powodzenia w realizacji projektów pozostaję z poważaniem

Józef Kubanek

Przewodniczący Rady

Lista wybranych operacji 

Lista niewybranych operacji 

Poleć
 

Narada w sprawie promocji oraz Wielkopolskich Wiosek Tematycznych

16.09.2014 we Wronieckim Domu Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli promocji Gmin Partnerskich zrzeszonych w LGD „Puszcza Notecka”.

Spotkanie otworzył Robert Dorna  Zastępca Burmistrza  Gminy Wronki, który podkreślił trzy aspekty spotkania: wspólne promowanie nie tylko Wronek lecz całego obszaru , wypracowanie i koordynacja wspólnego kalendarza imprez oraz omówienie wdrażania projektu współpracy pt. Wielkopolskie Wioski Tematyczne.

Nawiązując do ubiegłorocznych Dożynek Prezydenckich Burmistrz zwrócił uwagę na wymiar promocyjny jakim jest udział w reprezentacji Wielkopolski, dlatego Wronki przekazują wizytówkę produktu lokalnego jaką są „Notecie Miody” pakowane w ręcznie malowanych beczułkach, oprócz tego kolorowanki dla dzieci ,puzle, kredki , smycze i długopisy.

Gmina Sieraków przekazała wspaniałe maskotki – poduchy wykonane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej z hasłem „Sieraków się wypoczywa” , które będą nagrodami w konkursach dla dzieci. Bierki to kolejny pomysł na strefę dziecka.

Gmina Chrzypsko Wielkie przekaże gadżety reklamowe oraz swojski smalec do degustacji z chlebkiem.

Gmina Ostroróg , Kwilcz, oraz Międzychód  przekażą do czwartku do biura gadżety reklamowe.

W spotkaniu udział wziął Michał Poniewski - Dyrektor WOK , oraz Eugeniusz Tacik artysta rzeźbiarz który jedzie do Spały razem z LGD Puszcza Notecka. Z ramienia LGD – Irena Wojciechowska oraz Łukasz Klapczyński.

Kolejnym tematem było omówienie realizacji I etapu projektu współpracy „Wielkopolskie Wioski Tematyczne” , uzgodniono terminy szkolenia animującego i przygotowującego lokalne społeczności poszczególnych wiosek do wdrażania programu. Szkolenie trwać będzie 8 godzin w każdej z wiosek, podczas szkolenia nastąpi posadowienie rzeźb ( ok. 2m wysokich) ,  domku drewnianego o gabarytach min. 6 m kwadratowych oraz tablicy informacyjnej opisującej ideę wioski oraz źródła finansowania.  Przy posadowieniu rzeźb obecny będzie wykonawca Pan Eugeniusz Tacik. Szkolenie przeprowadzi Pan Grzegorz Cetner.

  • Lewice – wioska Mikołajów –11.10.2014 ( sobota) start godz. 10,00
  • Chrzypsko Wielkie – wioska rybacka - 20.10.2014 ( poniedziałek) start godz. 10,00
  • Wartosław Wioska 4 kultur  - 25.10.2014  ( sobota) start godz. 10,00
  • Rzecin Wioska grzybów  - 30.10.2014  ( czwartek) start godz.10,00

Wspólny kalendarz imprez jest ważnym krokiem w kierunku koordynacji ważnych wydarzeń i zapobieganiu nakładania się gwiazd wieczoru.

Po spotkaniu odbyło się szkolenie dla beneficjentów rozliczających wnioski, kolejne szkolenie odbędzie się w czwartek 18-go września br.  w biurze LGD w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 17. Od godz. 10,00. Zapraszamy.

Dziękuję Panu Dyrektorowi Poniewskiemu oraz jego zespołowi pracowników za wspaniałe przygotowanie miejsca obrad.

Dziękuję promocji z Wronek za przygotowanie niespodzianek w postaci materiałów promocyjnych dla każdego uczestnika.


Narada ta była pokłosiem spotkania 4 września 2014 w Departamencie PROW przy Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim.
Podczas spotkania została m.in. omówiona koncepcja udziału w ramach stoiska promocyjnego Województwa Wielkopolskiego w Miasteczku Regionów. Naradzie przewodniczyła Pani Emilia Dunal Dyrektor Departamentu PROW , z ramienia UMWW odpowiedzialna za całe przedsięwzięcie jest Joanna Waligóra. Dziękujemy Pani Dyrektor za zaufanie i powierzenie LGD Puszcza Notecka tak ważnego zadania. Razem z nami z obszaru LGD jadą : Eugeniusz Tacik rzeźbiarz z gminy Ostroróg, Mażoretki pod kierunkiem Gabrysi Kabacińskiej oraz Pomona Międzychodzka.

Poleć
 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy że w dniu jutrzejszym tj. 16.09.br biuro Stowarzyszenia będzie NIECZYNNE.

Powodem jest spotkanie przedstawicieli działów promocji GMIN i POWIATÓW PARTNERSKICH we Wronkach  w celu omówienia koncepcji udziału w Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach 20-21 września br. oraz koncepcji wspólnej promocji obszaru i wypracowanie wspólnego kalendarza imprez na rok 2015. Omówimy również planowane wydarzenia do końca 2014 roku.

Po naradzie odbędzie się szkolenie dla beneficjentów z rozliczania projektów dofinansowanych za pośrednictwem LGD.

W razie pilnych spraw prosimy o kontakt telefoniczny : 500-432 077.

Za utrudnienia przepraszamy.

Poleć
 

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Dzisiaj jest: Czwartek
23 Października 2014
Imieniny obchodzą
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Jan,
Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor,
Włościsław

Do końca roku zostało 70 dni.
Zodiak: Waga