DORADZTWOSZKOLENIA13
NASI PARTNERZY

GOŚCIMY
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Statystyka
Odsłon : 1461346
DzisiajDzisiaj268
TygodniowoTygodniowo574
MiesięcznieMiesięcznie268

Pracujemy nad Lokalną Strategią Rozwoju


Kolejne spotkanie grupy roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju przebiegło nad analizą fiszek projektowych na duże projekty, cieszy nas spora różnorodnośc pomysłów które planują zrealizować nasze gminy i starostwa. Dalej pracowaliśmy nad drzewem celów, monitoringiem i ewaluacją, analizą SWOT oraz ewaluacją i zintegrowaniem.
Dzisiaj w spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Głuchowski. Dziękujemy za udział w dzisiejszych pracach Panu Arkadiuszowi Świderskiemu - Viceburmistrzowi Sierakowa, Pani Agnieszce Leśniewskiej - Sekretarz naszego Stowarzyszenia, oraz Panu Grzegorzowi Cetnerowi naszemu doradcy.
Prace wspiera zespół z biura: Irenia Wojciechowska i Łukasz Klapczyński.

Poleć
 

Kontrola w Stowarzyszeniu przebiegła bez uwag i uchybień .

16 listopada 2015 odbyły się dwie kontrole :

Pierwsza w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja” zostały przeprowadzone czynności kontrolne w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Zakres czynności kontrolnych obejmował weryfikację informacji zawartych w przedstawionych przez LGD Puszcza Notecka dokumentach i oświadczeniach dotyczących realizowanej operacji w okresie od stycznia do końca czerwca 2015r.

Druga kontrola obejmowała działanie 421 „Wdrażanie projektów współpracy” czyli projekt pt. Wielkopolskie Wioski Tematyczne. Zostały przeprowadzone czynności kontrolne w biurze i w wioskach : Lewice, Chrzypsko Wielkie, Wartosław, Rzecin.

Kontrolne przeprowadzili przedstawiciele Instytucji Wdrażającej czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Na zakończenie zostały sporządzone 2 raporty z czynności kontrolnych. Raporty nie zawierały żadnych uwag co do sposobu, zakresu , ponoszenia kosztów oraz wdrożenia programu.

Czynności kontrolne dotyczyły zakończonego programu PROW oś IV Leader czyli mijającej perspektywy finansowej z Unii Europejskiej.

Ze strony LGD Puszcza Notecka w kontroli udział wzięli : Irena Wojciechowska oraz Łukasz Klapczyński.

Z przedstawicielami Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego rozmawialiśmy również o stopniu zaangażowania w proces tworzenia nowej lokalnej strategii .

Poleć
 

Piszemy Lokalną Strategię


13 listopada 2015r. w naszym biurze odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zostały omówione następujące zagadnienia : struktura celów , opis obszaru, monitoring i ewaluacja oraz diagnoza – opis obszaru i ludności. Ponadto przekazano informacje ze szkolenia jakie odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim we wtorek 10 listopada br, omówiono proces uzyskania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jaką należy uzyskać z RDOŚ,oraz zakres prac jaki należy wykonać do kolejnego spotkania. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje zespołowi za wykonanie pracy związanej z pisaniem konkretnych rozdziałów strategii. Przypomnijmy że strategia musi zawierać następujące rozdziały:

Rozdział I Charakterystyka LGD
Rozdział II Partycypacyjny charakter LSR
Rozdział III Diagnoza - opis obszaru i ludności
Rozdział IV Analiza SWOT
Rozdział V Cele i wskaźniki
Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru
Rozdział VII Plan działania
Rozdział VIII Budżet LSR
Rozdział IX Plan komunikacji
Rozdział X Zintegrowanie
Rozdział XI Monitoring i ewaluacja

Poleć
 

Walne Zebranie Członków


9 listopada 2015 r. w Międzychodzkim Ratuszu odbyło się Walne Zebranie Członków. Przedmiotem obrad były zmiany w statucie Stowarzyszenia wynikajace z wymogów UE na lata 2014-2020.

Obrady otworzył i prowadził Prezes Jacek Kaczmarek, prezentując i uzasadniając proponowane zmiany. Powołano komisję skrutacyjną Maritę Testkę, Danutę Banaszkicz i Jolantę Klawe oraz protokolanta Łukasza Klapczyńskiego.
Uchwalono, że Rada ds. oceny i wyboru operacji (ciało decyzyjne) składa się z dziewięciu do piętnastu osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.W skład Rady wchodzą przedstawiciele terytorium wszystkich gmin należących do Stowarzyszenia (LGD), reprezentujący sektor publiczny, gospodarczy i społeczny, przy czym osoby reprezentujące sektor gospodarczy i społeczny oraz społeczeństwo obywatelskie nie mogą stanowić mniej niż 49% składu Rady.
Zaktualizowano obszar dodając miasto Obrzycko do dotyczczasowych gmin wchodzących w partnerstwo czyli: Międzychód, Sieraków , Wronki, Ostroróg, Kwilcz, Chrzypsko Wielkie i Obrzycko gm.wiejska.Dodajmy że członkami naszego stowarzyszenia jest Starostwo Międzychodzkie i Starostwo Szamotulskie. Zaktualizowano również zapis w paragrafie 7 dotycząch działań na lata 2014-2020. Dodano zapis dot. składu zarządu do 9 członków. Inicjatywa tego zapisu dotyczy przypadku jesli zaistnieje wymóg trójsektorowości w tym organie.
Na zakończenie Wiceprezes Irena Wojciechowska przedstawiła efekty i zakres działań związanych z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, informacje o podjetych przez Stowarzyszenie działań od stycznia br. oraz o prognozach budżetu na lata 2014-20. Poinformowała o pracach związanych z nową lokalizacją biura przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie oraz o pracach zespołu ds. LSR. Zainteresowani wysłuchali informacji przedstawionej przez Łukasza Klapczyńskiego z biura LGD dot. możliwości pozyskania dofinansowań w nowej perspektywie Unii Europejskiej. Na tym zebranie zakończono. Zarząd składa podziekowanie Panu Krzysztofowi Wolnemu Burmistrzowi MiG Międzychód za pomoc w organizacji zebrania a wszystkim obecnym za udział.
Zarząd uchwalone zmiany zgłosi do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu.

Poleć
 

Zaproszenie na Walne zebranie - 09.11.2015r.


Poleć
 

Kolejne spotkanie dot. budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.


20.10.2015  w biurze LGD przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie odbyło się spotkanie mające na celu przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju do 2020 roku. Na spotkanie z Zarządem LGD przybyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego . Głównym tematem była analiza budżetu oraz planowanie prac związanych z naborami, ponadto omówiono analizę SWOT na podstawie licznych spotkań ze społecznością obszaru LGD. Uzgodniono podział zadań związanych z procesem tworzenia strategii.

Poleć
 

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Dzisiaj jest: Wtorek
1 Grudnia 2015
Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS
Imieniny obchodzą
Długosz, Edmund, Eligiusz, Eliga, Iwa,
Natalia, Natalis, Platon, Sobiesława

Do końca roku zostało 31 dni.
Zodiak: Strzelec